سمینار نانوپزشکی در تشخیص و درمان بیماریهای صعب العلاج

نانوفناوری از ابتدای ظهور خود تا کنون خدمات بسیاری را به جامعه بشری ارزانی داشته است. از جملة ارزشمندترین این خدمات، گشودن دریچه‌های نوینی از امید برای تشخیص و درمان بیماری‌ها، به‌خصوص بیماری‌های صعب‌العلاج و تهدیدکنندة زندگی، با هدف بهبود کیفیت و کمیت زندگی مبتلایان بوده است. در کنار این خدمات، البته ملاحظات اخلاقی، حقوقی و ایمنی نانو فناوری نیز از جمله جنبه‌های بسیار مهم کاربرد این علم در پزشکی است. ....

زمان و محل برگزاری:

زمان : 29 تا 30 بهمن ماه 1393

برگزارکنندگان:

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ـ ابن سینا
پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی
جهاد دانشگاهی ـ ابن سینا